CSC Việt Nam tập trung vào các mảng chính: 

1. Nông nghiệp

2. Giáo dục: CSC Edu

3. Bất động sản: Khối văn phòng và căn hộ cho thuê CSC Business Center

4. Bán lẻ hàng tiêu dùng: Coco Food