CSC Edu là công ty thành viên chuyên trách các hoạt động liên quan đến giáo dục của CSC Việt Nam. CSC Edu mang đến các giải pháp tổng thể về đào tạo cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, CSC Edu cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn hoạt động quản lý toàn diện cho khách hàng, mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp, tổ chức từ việc kết hợp tri thức quản lý, nhân lực quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam.

I. CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN

• Tư vấn các hoạt động quản lý, vận hành và tái cấu trúc doanh nghiệp

• Tư vấn các hoạt động quản lý đào tạo & phát triển: Xây dựng danh mục đào tạo theo chức danh, Quy chế đào tạo; Xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ; Xây dựng phát triển văn hóa theo bản sắc doanh nghiệp…

• Tư vấn xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến E-Learning LMS(Learning Management System)

• Tư vấn xây dựng Khung năng lực các vị trí nhân sự trong doanh nghiệp

II. HỢP TÁC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CẤP CAO VIỆT NAM- HOA KỲ:

CSC Edu đang là đối tác tài chính và marketing đại diện Trường Kinh doanh Shidler, Đại học Tổng hợp Hawaii (Hoa Kỳ) để cùng triển khai Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cấp cao Việt Nam, hàng năm tuyển sinh các khóa học tại 2 thành phố lớn là Hà nội và Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình MBA duy nhất ở Việt Nam được tổ chức AACSB kiểm định và chứng nhận đạt chuẩn quốc tế. Với gần 1000 cựu sinh viên đang nắm giữ các vị trí quản lý điều hành tại nhiều công ty, tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước, Chương trình cung cấp một trong những mạng lưới kinh doanh có giá

trị nhất ở Việt Nam. (www.shidler.hawaii.edu/vemba)

III. TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN & HỘI THẢO DÀNH CHO CÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.

Với các giảng viên, diễn giả là những giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đào tạo và doanh nhân uy tín, công ty góp phần kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn, những nhà nghiên cứu và những người hoạt động thực tế. Các đối tác, công ty, tổ chức tham dự hội thảo, khóa học của CSC Edu bao gồm:

Deloitte Vietnam, DFDL, Grant Thornton, Nexia ACPA, Navigos Group, Discovery Diamonds, Chứng khoán SSI, BioSpring, National Seed Corporation, The PAN Group, Elcom...

Hội thảo "Dữ liệu lớn: Cách mạng hay tiến hoá - Mô hình CRM cho Việt Nam"   Hội thảo "Lãnh đạo và sự đổi thay"

Chúng tôi hiểu rằng vốn đầu tư và tài sản vật chất là những nhân tố quan trọng nhưng việc xây dựng một mạng lưới có các kỹ năng chuyên nghiệp, sự nhiệt huyết và ý thức đạo đức mạnh mẽ cũng không kém phần quan trọng cho thành công. Chúng tôi liên tục tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác trên toàn thế giới trong bối cảnh Việt Nam hội nhập toàn cầu.