Tặng quà học sinh khó khăn tại Văn Bàn - Lào Cai T02/2018