• Tin tức
  • 01/11/2018
  • Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt nam Q3 2018

    Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt nam Q3 2018

    9T/2018, tăng trưởng GDP đạt 6,9%, mức tăng 9T cao nhất trong 8 năm. Chính phủ dự báo tăng...Xem tiếp