Bài viết

Bất động sản - Doanh nghiệp nhà nước bị "cấm cửa" đầu tư bất động sản

Theo nghị định 91/2015/NĐ-CP, có hiệu lực chính thức từ 1/12/2015 thì Doanh nghiệp Nhà nước không được góp vốn đầu tư bất động sản. 

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng của DN để đầu tư ra ngoài nhưng phải đảm bảo những quy định sau:

- Phải tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp ngành nghề kinh doanh chính, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN.

- Không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ DNNN có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản).

- Không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng. 

- Nếu DNNN đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực trên không thuộc trường hợp được Thủ tướng cho phép đầu tư thì phải thực hiện phương án cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định.

Nguồn: Phapluatplus.vn

Ảnh: CSC Business Center

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: