Bài viết

PAN Group chuyển nhượng 75% vốn tại Vinaseed sang cho PAN FARM

PAN FARM là công ty con của Tập đoàn PAN, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng trong đó PAN Group sở hữu 99,99% vốn.

CTCP PAN FARM và CTCP tập đoàn PAN (mã chứng khoán PAN) vừa có báo cáo giao dịch lượng lớn cổ phiếu NSC của CTCP Giống cây trồng Trung Ương (Vinaseed).

Theo đó, PAN FARM đăng ký mua 11,47 triệu cổ phiếu NSC tương ứng 75,06% khối lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành của Giống cây trồng Trung Ương. Trước giao dịch PAN Farm không sở hữu cổ phiếu NSC nào. Trong khi đó PAN Group đăng ký bán toàn bộ 1,47 triệu cổ phiếu NSC.

Đây là giao dịch PAN FARM nhận chuyển nhượng vốn góp bằng cổ phiếu từ công ty mẹ PAN Group, thực hiện qua trung tâm lưu ký chứng khoán, dự kiến trong khoảng thời gian từ 26/9 đến 24/10/2016.

Các mối liên quan giữa NSC và PAN Group: bà Nguyễn Thị Trà My, Phó Chủ tịch Tập đoàn PAN hiện là Thành viên HĐQT độc lập của NSC. Ngoài ra, bà Trần Thị Lệ Hằng, Thành viên HĐQT Tập đoàn PAN đang là Phó Chủ tịch NSC; ông Trần Đình Long là Thành viên HĐQT PAN cũng như NSC còn ông Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên BKS của NSC đang là Giám đốc tài chính của Tập đoàn PAN.

PAN FARM là công ty con của Tập đoàn PAN, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng trong đó PAN Group sở hữu 99,99% vốn. 2 cổ đông sáng lập khác là ông Nguyễn Quang Minh và ông Nguyễn Việt Hùng mỗi người góp 50 triệu đồng.

PAN Group sẽ góp vốn vào PAN FARM bằng tiền mặt cùng số cổ phần tại Giống cây trồng Trung Ương và cổ phần tại CTCP PAN Saladbowl và các tài sản khác. Bà Nguyễn Thị Trà My là đại diện 100% phần vốn góp của PAN Group tại PAN FARM. 

 

Nguồn: Tri Thức Trẻ

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: